எங்கும் தடுப்போம் டெங்கு கொசுக்களை!

தமிழகத்தையே அச்சத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது டெங்கு ஜுரம். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தமிழகத்தில் டெங்கு பரவலாக தாக்குதல் நிகழ்த்துகிறது. குறிப்பாக குழந்தைகள் நிறைய பேரை இது தாக்கி வதைப்பதால்

Read more