முதியோர்களுக்கு வீட்டிலேயே சிகிச்சை அளித்தல்

சாதாரண ஜுரம் என்றாலும், உயிருக்கே ஆபத்தான பிரச்னை என்றாலும், முன்பெல்லாம் முதலில் ஓடுவது குடும்ப டாக்டரிடம்தான். ஒவ்வொருவரின் உடல் இயல்பு முதல் அலர்ஜி வரை அனைத்தையும் அறிந்து

Read more

முதல் தொடர்

இந்தியாவில் முதன்முதலில் ‘முதியோர் நல மருத்துவம்’ என்கிற சிறப்புத் துறையை உருவாக்கியவர்… இதற்காக இங்கிலாந்து சென்று முதன்முதலாக முதியோர் நல மருத்துவத்தைப் படித்த இந்திய டாக்டர்… முதியோர்

Read more