முதியோருக்கான சேமிப்புத் திட்டம்!

வரும் 2050ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 30 கோடி முதியோர்கள் இருப்பார்கள் என அரசின் ஒரு கணிப்பு சொல்கிறது. எனவே அவர்களின் மருத்துவத் தேவைகள், சமூகப் பாதுகாப்பு போன்ற

Read more

பெரிதும் தேவைப்படும் பென்ஷன்

வாழ்க்கைத் தரம் உயர்வதால், இந்தியர்களின் ஆயுள் அதிகரிக்கிறது. இதன் நேரடி அர்த்தம்… ‘ரிட்டயரான பிறகு பென்ஷனை மட்டுமே நம்பி பல ஆண்டுகள் வாழ வேண்டியிருக்கும்’ என்பதுதான்! இந்தியா

Read more