கோவையில் முதியோர் நல மருத்துவத் துறை!

தொழில் நகரமான கோவையில் உள்ள பி.எஸ்.ஜி மருத்துவமனையில் முதியோர் நல மருத்துவத் துறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. முதியோர் நல மருத்துவர் வி.எஸ்.நடராசன் முதன்மை விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார். ‘‘முதியோர்களின்

Read more

இளமையும் இனிமையும் இழக்காத தனிமை

மகன் ஒரு நாட்டிலும், மகள் ஒரு நாட்டிலும் வசிக்க, முதிய பெறோர்கள் மட்டும் தாய்நாட்டில் வசிக்கும் சூழல் பல குடும்பங்களில் உள்ளது. இன்னும் சில குடும்பங்களில் இளைய

Read more

முதுமை வேறு… முதிர்ச்சி வேறு!

இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கும் பக்குவமான மனம் இருந்தால், அதைத்தான் ‘முதிர்ச்சி’ என்கிறோம். சிலருக்கு அது 20 வயதில்கூட வந்துவிடும்; சிலருக்கு 80 வயது வரை

Read more