நலமாய் நரை திரை மூப்பு! – மருத்துவர் கு. சிவராமன்

“கீரைச்சோறு”என்றாலே காத தூரம் ஓடும் குழந்தைகள் அதிகம். முதுமையில் கீரை மீது மதிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாய் இருந்தாலும், கேள்விகளும் பயங்களும் கூடவே இருக்கும். “கீரை நம் உடம்புக்கு

Read more

நலமாய் நரை திரை மூப்பு! – மருத்துவர் கு. சிவராமன்

திருநெல்வேலி பக்கம் நம்பிக்குறிச்சி என்றொரு கிராமம். மன்னாபுரம் விலக்கில் இறங்கி நடந்து எங்கள் வயலுக்குச் செல்ல வேண்டும். 3&4 கி.மீ நடந்து வயலுக்கு வந்து, வரப்பில் ஏறி,

Read more

முதுமை ஒரு தவம் – சொல்வேந்தர். சுகி. சிவம்

நமது வயதென்பது 80, 70, 60 என்கிற நம்பரா? வயதுதான் முக்கியமா? உண்மையிலே நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தும் முதலமைச்சருக்குத்தான் நம்பர் தேவை. நம் யாருக்கும் நம்பர் என்பது

Read more