மகிழ்வூட்டும் முதுமை!

‘அண்ணன்’ என்பது ‘அங்கிள்’ ஆகி, அதன்பிறகு ‘தாத்தா’ ஆவது எப்படி? ‘அக்கா’ என்பது ‘ஆன்ட்டி’ ஆகி, கடைசியில் ‘பாட்டிம்மா’ என அழைக்கப்படுவது எப்படி? எல்லோருக்குள்ளும் எழும் கேள்வி…

Read more

முதுமை ஒரு வரம்

வாழ்க்கை என்பது ஓர் ஆற்றில் விடப்பட்ட படகு போன்றது. சலனற்ற நதியில் எந்த தடையும் இல்லாமல் படகு சுகமாகப் பயணிப்பது போல சிலருக்கு வாழ்க்கை இனிமையாக அமைகிறது.

Read more

கோவையில் வீசிய முதுமை எனும் பூங்காற்று!

‘‘முதுமையை முறியடிக்க முடியாது. ஆனால், முதுமையால் ஏற்படும் தொந்தரவுகளை முறியடிக்கலாம்.  அதற்கு முறைப்படி முழு மருத்துவப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.  சரிவிகித உணவு சாப்பிட வேண்டும். தினசரி

Read more